Wijaya, N., dan R. Sanjaya. “Kerapatan Mangrove Terhadap Kandungan Logam Pb, Cu, Dan Cd Pada Daging Ikan Bandeng (Chanos Chanos) Di Mangrove Wonorejo, Surabaya”. Jurnal Pertanian Terpadu, Vol. 9, no. 2, Dec. 2021, hlm. 150-61, doi:10.36084/jpt..v9i2.334.