(1)
Wijaya, N.; Sanjaya, R. Kerapatan Mangrove Terhadap Kandungan Logam Pb, Cu, Dan Cd Pada Daging Ikan Bandeng (Chanos Chanos) Di Mangrove Wonorejo, Surabaya. Jpt. 2021, 9, 150-161.