Wijaya, N., & Sanjaya, R. (2021). Kerapatan Mangrove terhadap Kandungan Logam Pb, Cu, dan Cd pada Daging Ikan Bandeng (Chanos chanos) di Mangrove Wonorejo, Surabaya. Jurnal Pertanian Terpadu, 9(2), 150-161. https://doi.org/10.36084/jpt.v9i2.334